Eco Light Scandinavia arbetar för en grönare framtid.

miljö

Vi tänker ständigt på miljön med sättet hur vi arbetar och framförallt när det gäller våra produkter.

 

  • Alla våra produkter är CE märkta enligt EU direktiv samt inne har EU försäkran enligt Elsäkerhetsverkets krav.
  • När Ni byter ut gammal belysning så gör ni naturen en stor tjänst.
  • Att byta ut 20 stycken traditionella lysrör till LED Lysrör från ELS ger en minskning av utsläpp med ca 158 kg CO2 varje år. Det motsvarar 1060 km bilkörning ned en dieselbil som drar 0,7 liter milen.
  • Med våra produkter minskar du inte bara energiförbrukningen & koldioxidutsläpp, de innehåller heller inga tungmetaller eller andra miljöfarliga och hälsofarliga ämnen, de är återvinningsbara och med den långa livslängden minskar man även återvinningsprocessen som även resulterar till mindre transporter.