Vad är VQe3 från Vitabeam?

VQe3 är en smidig, mycket robust och kraftfull LED-lampa, designad för att installeras tillsammans med dina nuvarande växthusbelysning.
När VQe3 enheten installeras ordentligt vid 40-50cm ovanför växterna, så laddas växter och drivs till positiv tillväxt genom att:

 – Accelererar hastigheten för fotosyntes med balanserad cellulär andning, vilket resulterar i förbättrad ATP-produktion och ökat näringsupptag.
– Naturligt förstörelse av patogener såsom mögel, svamp och bakterier.
– Naturligt förbättrad cellreparation och förbättring av växthormonfunktionalitet

Vitabeam är världens första bolag som äger en patenterad och beprövad teknik som levererar de allt viktigare ”Missing Wavelengths of Safe Light ™” som alla nuvarande växthuslampor inte har.
Vi kallar vår ljusenergi för VQe³. Det är vår egen cocktail med positiv ljusenergi för dina växter och negativ ljusenergi för patogener. Våra enheter avger ingen UV-strålning och har konsekvent bevisat och levererat exceptionella resultat för både inomhus- och växthusodlare i hela USA och Kanada. 

Ett genombrott för växthus

Vitabeam VQe3  är en patenterad teknik, en tunn och smidig LED-enhet av hög kvalitet, 120 cm lång och designad för att installeras tillsammans med nuvarande växthusljus över dina växter. Vitabeam VQe3 levererar exakta och naturliga förekommande våglängder av ljus som förbättrar fotosyntesen och de livsbärande processer inom växter och upprätthåller nivåerna av näring och andra egenskaper.

Stimulera fotosyntes och cellulär andning

Vitrabeam VQe3 stimulerar två av de viktigaste växtprocessena; fotosyntes och cellandning. Vanligtvis så har dagens växthusbelysning inte tekniken för att konkurrera med den balanserade naturliga ljusenergi som levereras av solen, eftersom de inte ger ett fullt spektrum av olika ljusvåglängder som växter utomhus i naturen.
Vår VQe3 energi från Vitabeam  håller denna tillväxtcykel i optimal balans för maximal utveckling av plantan. Detta innebär snabbare, starkare och hälsosammare tillväxt.

VQe3; Positivt för växter, nagativt för patogener

Vitabeam VQe3 är bekämpningsmedelsfritt sätt att bekämpa mögel och andra patogener som infekterar och förstör växter. När VQe3 Maxstrip har installerats så levererar den positiv VQe3 energi som absorberas av växternas kloroplaster och klorofyll.
Denna positiva VQe3 energi stimulerar fotosyntes, cellulär andning och produktion av Adenosine Triphosphate (ATP). ATP är avgörande för att dina växter ska kunna ta upp vatten för att göra glukos och tillföra syra för att andas.
Att stimulera växtprocesser innebär bättre tillväxt och en synlig hälsosam planta. Ju friskare växten är, desto starkare är dess naturliga försvarssystem mot angrepp. Med vår beprövade VQe3 teknik som är negativ för patogener och blockerar deras viktiga livsprocesser så att de varken kan föröka sig eller existera.
En anmärkningsvärd symbios mellan oss och växter.